X

Yorgo Alexopoulos
Black Mountain, 2010
Metallic Type C print, custom frame
42" x 32"
Edition of 3 (2 AP)